آیا اسماعیل در سورۀ مریم(ع)، اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم(ع) است، یا اسماعیل بن حزقیل؟

امروز پنجشنبه 19 تیر 1399
لینک سایت های مرتبط